Mantelzorgondersteuning in Oost Gelre

Informatie en advies

Je kunt met elke vraag over mantelzorg terecht bij de mantelzorgconsulenten van het Sociaal Team.

Zij kunnen met je meedenken en jou informatie en advies geven. Bijvoorbeeld over aanvullende zorg en andere ondersteuningsmogelijkheden. Soms is één gesprek daarvoor al voldoende, dat kan bijvoorbeeld bij jou thuis of op het gemeentehuis. Maar het kan natuurlijk ook via de telefoon, mail of online gesprek. Zo nodig kan de mantelzorgconsulent je langere tijd ondersteunen en helpen een balans te vinden tussen de zorg voor je naaste en alle andere dingen die je wil of moet doen.

Meedoen aan themabijeenkomsten, workshops of cursussen

De gemeente Oost Gelre biedt mantelzorgers ook verschillende themabijeenkomsten, workshops of cursussen aan. Zodat je als mantelzorger ook kunt investeren in kennis en vaardigheden, maar ook contact kunt leggen met andere mantelzorgers. Als je ingeschreven staat als mantelzorger bij de gemeente ontvang je hierover automatisch bericht van ons. Je kunt je voor deze activiteiten aanmelden en meedoen is gratis (tenzij anders aangegeven).

Bekijk het actuele aanbod van cursussen, workshops of themabijeenkomsten.

ouder en kind
Foto: MantelzorgNL

De zorg even kunnen overdragen

Om de zorg voor je naaste vol te kunnen houden, kan het belangrijk zijn dat je die zorg af en toe even kunt overlaten aan iemand anders. Of dat diegene één of meerdere dagen per week overdag ergens anders is. Dit noemen we ook wel respijtzorg of vervangende zorg. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, uiteraard afhankelijk van jullie situatie. Hieronder staan voorbeelden genoemd. De mantelzorgconsulent kan je informeren hoe je dit aanvraagt.

  • Ondersteuning door een vrijwilliger thuis
  • Professionele begeleiding of betaalde aanwezigheidshulp thuis
  • Dagbesteding buitenshuis (bijvoorbeeld bij de dagopvang, een zorgboerderij of dagcentrum)
  • Logeerzorg
Twee vrouwen knutselen aan tafel
Foto: MantelzorgNL

Steun door contact met andere mantelzorgers

Soms kan het prettig zijn om anderen te spreken die ook met extra zorg voor een naaste te maken hebben. Bijvoorbeeld andere ouders met een zorgintensief kind. Of mensen die, net als jij, al langere tijd heel intensief zorgen voor hun partner. Maar ook mensen die merken dat hun naaste is veranderd ten gevolge van zijn/haar ziekte. Vaak zorgt ontmoeting voor een stuk herkenning, praktische tips en nieuwe informatie.

In Oost Gelre en in de regio zijn verschillende mogelijkheden om andere mantelzorgers te ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens een themabijeenkomst, door mee te doen aan een cursus of aan een gesprekgroep. Ingeschreven mantelzorgers ontvangen hierover automatisch bericht. Neem voor meer informatie contact op met de mantelzorgconsulent.

Online contact

Landelijk zijn er online mogelijkheden voor contant met andere mantelzorgers. Ga daarvoor naar: Community Deel je zorg – MantelzorgNL, of naar Deel je Zorg – Community. Hier vind je ook regelmatig online themabijeenkomsten.

Mantelzorgwoning

Je zorgt voor een familielid en die zorg gaat steeds moeilijker omdat deze persoon te ver weg woont. Misschien is een mantelzorgwoning dan een oplossing. Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager dichtbij een mantelzorger gaat wonen (en andersom) in een tijdelijke woning. Het is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Handige website's

Hulpmiddelenwijzer.nl
Er zijn honderden hulpmiddelen die het dagelijks leven makkelijker maken. Deze onafhankelijke site helpt je een keuze te maken.

Zorg van Nu – Zorginnovaties
Wat voor slimme zorg is er en voor wie? Voorbeelden van zorginnovaties.

MantelzorgNL – Domotica voor mantelzorgers
Met domotica bedoelen we het automatiseren van allerlei dingen in en om het huis. Hierdoor kunnen mensen langer veilig thuis wonen. Domotica kan je als mantelzorger helpen in je zorgtaken.

Zorg van Nu – Praktische hulp voor mantelzorgers en hun naasten
Website met praktische informatie, video’s en cursussen. Een overzicht van digitale platforms waar je gemakkelijk hulp kunt inschakelen. Weet je niet bij welke instantie je terechtkunt voor ondersteuning? Ook daar vind je een overzicht van.

Samen Beter Thuis
Samen Beter Thuis ondersteunt mantelzorg en zelfzorg met instructievideo’s en adviezen over verzorgen en verplaatsen.

MantelzorgNL – Geldzaken
Een overzicht van de belangrijkste financiële regelingen en vergoedingen voor mantelzorgers.

Goed vertegenwoordigd
Wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor een familielid of naaste die de regie zelf niet (meer) kan voeren.

Vrijwilligersprikbord Samen in Oost Gelre
Kun je wat hulp gebruiken bij het doen van een boodschap of in de tuin. Neem een kijkje op het vrijwilligersprikbord. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen.

De mantelzorgtest
Ben je benieuwd naar hoeveel tijd en energie mantelzorg jou kost? Doe dan de Mantelzorgtest en krijg direct advies.  De Mantelzorgtest geeft inzicht in hoeveel tijd en energie mantelzorg kost. En of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot mogelijkheden om hulp in te schakelen.

* Foto in header is afkomstig van: MantelzorgNL