Het Sociaal Team is er voor alle inwoners van Oost Gelre. Je kunt bij ons terecht met alle vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over werk, financiën, wonen, (mantel)zorg, opvoeden, je gezin of relatie. We helpen je graag op weg.

Wat is het Sociaal Team?

In het Sociaal Team werken medewerkers met verschillende achtergronden samen. Bijvoorbeeld specialisten op het gebied van Wmo, jeugd, participatie en cliëntondersteuning. We hebben daarnaast veel contact met organisaties, zoals huisartsen, zorgaanbieders en wijkverpleegkundigen.

Waarmee kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over waarbij wij kunnen ondersteunen? Ga dan naar de pagina met alle onderwerpen.

Hoe werken wij?

Als je een vraag hebt, kun je contact opnemen met het Sociaal Team. Met een medewerker bespreek je jouw vraag en jouw situatie. Samen kijken we naar wat er nodig is. Als er ondersteuning nodig is, kijken we naar wat je zelf nog kunt doen. En wat mensen in jouw omgeving (familie, vrienden of buren) kunnen doen. Soms lukt zelfstandig wonen of reizen niet meer. Een medewerker van het Sociaal Team gaat met jou in gesprek en kijkt of bijvoorbeeld aanpassing van de woning of een hulpmiddel noodzakelijk is.

Iemand meenemen

Als je een afspraak hebt met een medewerker van het Sociaal Team dan kun je altijd iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit kan iemand zijn uit jouw persoonlijke netwerk, zoals een familielid of een vriend.  Kan er niemand mee uit jouw eigen omgeving, dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Stichting MEE verzorgt de onafhankelijke ondersteuning voor Oost Gelre. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op mee.nl.

Vragen over het gezond en veilig opgroeien van jouw kind

Heb je een vraag over het gezond en veilig opgroeien van jouw kind? Dan kun je terecht bij het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek. Het Ondersteuningsteam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers. De hulp van het Ondersteuningsteam is vrijwillig en er is geen verwijzing nodig.

Twee dames in overleg

Jouw gegevens

Het Sociaal Team gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • Wij vragen en leggen alleen gegevens vast die noodzakelijk zijn.
  • Wij vragen toestemming als wij jouw gegevens willen delen met een andere organisatie.
  • Wij mogen jouw gegevens alleen verwerken als daar een reden voor is.
  • Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is

Klachten

Ben je niet tevreden? Lees op onze klachtenpagina wat je kunt doen.