Wanneer u behoefte heeft aan informatie, advies en ondersteuning over wonen, zorg, financiën en andere (welzijns)diensten kunt u terecht bij een vrijwillige ouderenadviseur. De ouderenadviseur bekijkt samen met u welke diensten nodig of wenselijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen.  Daarbij kan de ouderenadviseur ook hulp inschakelen van vrijwillige belastingadviseurs en woonconsulenten. Het advies van een adviseur kost u niets. De vrijwilligers zijn getraind en vormen een goede verbinding tussen u en de gemeente.

Cliëntondersteuning vrijwillige ouderenadviseurs

Heeft u vragen over zorg of ondersteuning? Heeft u niemand in uw omgeving die u kan bijstaan in het gesprek met het Sociaal Team? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Een aantal vrijwillige ouderenadviseurs zijn hiervoor opgeleid en kunnen u daarbij helpen. Wilt u gebruik maken van cliëntondersteuning door een vrijwillige ouderenadviseur? Dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur van de gemeente.

Vrijwillige woonconsulenten

De speciaal opgeleide vrijwillige woonconsulenten kunnen u advies geven over woningaanpassingen, zodat u uiteindelijk langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. U bent nergens toe verplicht en aan het advies van de vrijwillige woonconsulent zijn géén kosten verbonden. Ook is er subsidie beschikbaar voor het opplussen van uw woning. De subsidie bedraagt 1/3 van de kosten met een maximum van € 750,-. U kunt contact opnemen met de ouderenadviseur van de gemeente voor een afspraak met een woonconsulent.

Vrijwillige belastingadviseurs

Heeft u zorgen om uw financiën? Of heeft u niemand die u kan helpen met het invullen van de belastingpapieren, en ook niet de financiële middelen om iemand in te huren? Dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur van de gemeente voor een afspraak met een vrijwillige belastingadviseur. Zij helpen u graag bij uw financiële vragen.