Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI+-personen). De plus staat voor alle overige genderidentiteiten en seksuele oriëntaties die naast de bovengenoemde begrippen ook nog bestaan. Een Regenbooggemeente zet zich daadwerkelijk in voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTI+-personen in haar gemeente.

Regenbooggemeente Oost Gelre en Winterswijk

Bewoners uit de LHBTI+ gemeenschap in Oost Gelre en Winterswijk vroegen zich af of een gemeente nog iets meer deed dan af en toe de regenboogvlag ophangen. Lokale politici wilden meer aandacht voor diversiteit. Dat was het begin van ‘Samen op weg naar een Regenbooggemeente’. De gemeenten Winterswijk en Oost Gelre zochten elkaar op en brachten een grote groep actieve inwoners bijeen.

Wat is er al, en wat kunnen we nog meer doen?

Samen is gekeken wat er allemaal gebeurt voor en door de LHBTI+-gemeenschap. En wat we nog meer kunnen doen. En dat van jong tot oud. Basis- en middelbare scholen denken bijvoorbeeld mee over hoe te zorgen voor een inclusieve school waar ook leerlingen met een LHBTI+-achtergrond zichzelf kunnen zijn. Ouderen helpen ouderenorganisaties ook daar aandacht voor een veilig klimaat te creëren. En hoe zorgen bedrijven en instellingen voor een divers personeelsbestand?

Thema ‘Zichtbaarheid’

Onze groep actieve inwoners koos ‘Zichtbaarheid’ als het centrale thema: Zichtbaar zijn en trots in de Achterhoek kunnen zijn als Achterhoeker met een LHBTI+-achtergrond. Samen maakten zij een speciaal magazine. Een magazine dat trotse Achterhoekers laat zien. En toont hoe inwoners, bedrijven en verenigingen bezig zijn om samen de Regenbooggemeenten Winterswijk en Oost Gelre verder vorm te geven. Op de pagina Regenboogmagazine lees je meer.

Michiel Wopereis, namens de Klankbordgroep
Carry de Vries, namens de gemeente Oost Gelre
Nicole Rouwmaat, namens de gemeente Winterswijk