Speciaal voor Oost Gelre en Winterswijk heeft onze groep actieve inwoners een magazine samengesteld. Het centrale thema in het magazine is ‘Zichtbaarheid’. Zichtbaar zijn en trots in de Achterhoek kunnen zijn als Achterhoeker met een LHBTI+ achtergrond. Het magazine laat trotse Achterhoekers zien en laat zien hoe inwoners, bedrijven, verenigingen en scholen bezig zijn om samen die Regenbooggemeente Oost Gelre en Winterswijk verder vorm te geven.

Magazine Trots in de Achterhoek

Verspreiding

Het magazine is uitgereikt op 11 oktober tijdens de bijeenkomst om te vieren dat Winterswijk en Oost Gelre Regenbooggemeenten zijn. Ook reiken we het magazine uit in gesprekken met bedrijven, onderwijs en verenigingen. Zo wordt zichtbaar waar we in onze gemeente mee bezig zijn en kunnen we samen nog meer vorm geven aan Regenbooggemeente.