Tijdens het Voetbaloverleg Oost Gelre met de voetbalverenigingen van Oost Gelre stond deze keer inclusie en diversiteit op de agenda. Sinds 2021 zijn wij een Regenbooggemeente. Daardoor hebben we extra aandacht voor inclusie en veiligheid van LHBTIQ+-inwoners. Ook op de sportverenigingen vragen we aandacht voor uitsluiting en discriminatie. Dat dit een probleem is in onze samenleving, en dus ook op de voetbalverenigingen, blijkt uit vele onderzoeken en cijfers.

Ongeveer 1 op de 10 mensen kent via de sportvereniging mannen of vrouwen met een homo- of biseksuele oriëntatie. Bekendheid met LHB-personen op de sportvereniging is aanmerkelijk minder dan onder vrienden of collega’s, waar 1 op de 3 mensen een LHB-persoon kent (Mulier, 2020).

37 procent van de sporters met migratieachtergrond heeft wel eens te maken met negatieve uitingen. Van de sporters met een migratieachtergrond die zijn aangesloten bij een vereniging is dit percentage nog hoger, namelijk 47 procent (Mulier Instituut, 2021).

Tijdens het overleg deelde Cas Maarse zijn kennis met de bestuursleden van de verenigingen. Cas werkt voor de regenboogklankbordgroep van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Daarnaast werkt hij ook voor Violet Diversity & Inclusion. Deze organisatie werkt aan diversiteits- en inclusievraagstukken en ondersteunt onder andere ook onze gemeente. Juist hierdoor werd het onderwerp zowel toegespitst op LHBTIQ+-onderwerpen als op andere vormen van discriminatie en uitsluiting. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie op basis van iemands beperking, huidskleur of geloofsovertuiging.

Belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn

Er ontstonden mooie gesprekken en meer bewustwording over discriminatie en uitsluiting. De sessie werd afgesloten met 10 tips voor een inclusieve vereniging. Deze lijst met praktische tips geeft verenigingen handvatten om met diversiteit en inclusie aan de slag te gaan. Wij willen als gemeente blijvend aandacht geven aan deze onderwerpen en vinden het belangrijk dat iedere inwoner, ongeacht verschillen, in onze gemeente zichzelf kan zijn en geen uitsluiting ervaart.

Ook aan de slag met diversiteit en inclusie?

Wilt u hier als vereniging of organisatie ook mee aan de slag? Neem contact op met Carry de Vries via (0544) 39 35 35. Of stuur haar een mail via gemeente@oostgelre.nl.