In iedere vereniging is er een diversiteit aan leden, waaronder ook LHBTIQ+-personen. Als we uitgaan van nationale cijfers is 4 tot 6% LHB en voelt 3,9% zich niet eenduidig man of vrouw (SCP 2018). Deze cijfers duiden aan dat zo’n 1 op de 20 verenigingsleden LHB zou zijn. Hoeveel LHBTIQ+-personen ken jij op de vereniging?

Terwijl de boodschap waarschijnlijk luidt dat iedereen zichzelf kan zijn en welkom is, voelt dit voor veel personen nog niet zo. Daarom willen we jullie graag concrete tips geven over hoe je als vereniging de inclusiviteit kunt verhogen en sociale veiligheid kunt creëren voor iedereen.

 

 • Er zijn speciale nationale en internationale dagen. Denk hierbij aan Coming Out Day, Paarse vrijdag, de Pride maand in juni, etc. Al deze dagen staan in het magazine die in de goodiebag is toegevoegd. Uiteraard mag je de vlag ook het hele jaar laten wapperen. Het zien van de vlag kan voor veel LHBTIQ+-personen een welkomsignaal geven en een gevoel van ondersteuning.

 • Betrek hier een paar leden bij om dit vervolgens te presenteren bij bijvoorbeeld een ledenvergadering. Daarna is het van belang aandacht te geven aan het uitdragen en handhaven van deze regels. Zorg ervoor dat de gedragsregels makkelijk te vinden zijn. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld je nieuwsbrief, website, social media of een beeldscherm bij de ingang, om hier herhaaldelijk aandacht voor te vragen.

 • Bij ongepast gedrag hoort ook het schelden met woorden als homo, kanker, racistische termen en andere discriminerende woorden. Grijp hier als trainer, bestuurder of medesporter gewoon in. Geef met elkaar de sociale norm aan.

 • Belangrijk hierbij is dat ieder lid makkelijk op de vertrouwenspersoon af kan stappen. Het liefst wil je minimaal 2 vertrouwenspersonen met verschillende genders en achtergronden, zodat ieder lid de vrijheid voelt om contact te zoeken wanneer dit nodig is. Geef voldoende zichtbaarheid via bijvoorbeeld socials, website en nieuwsbrieven. Zorg ook dat deze persoon kennis heeft van de LHBTIQ+-problematiek. Dit kan de drempel voor veel personen verlagen.

 • Dit kan om een aanvoerder gaan van het eerste team, een bestuurder met aanzien of iemand anders met een groot bereik. Het liefst wil je dat deze persoon zelf niet onder de LHBTIQ+-groep valt, maar bijvoorbeeld onder de hetero meerderheid omdat mensen eerder iets aannemen van iemand die op hen lijkt.

 • Bespreek eens in de zoveel tijd hoe hun ervaringen zijn met o.a. discriminatie en acceptatie binnen de vereniging. Hierdoor kun je gedeeltelijk nagaan of de acties die je verder neemt een positief effect hebben binnen de vereniging.

 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Nederlands damesteam, paralympische sporters, mensen van kleur, etc. Hierdoor voelen meer mensen zich vertegenwoordigd binnen je vereniging.

   

 • Neem vragen op over ervaringen met pesten, discriminatie en ongewenst gedrag. Dit kan dus veel breder zijn dan alleen LHBTIQ+-gerelateerde discriminatie. Voeg ook andere vragen toe die verder van belang zijn voor de vereniging. Dit kan helpen om een beeld te krijgen van zaken waar je als vereniging aan kan werken en wat al heel goed gaat.

   

 • Dit kan bijvoorbeeld door algemenere aanspreekvormen te gebruiken. Denk hier aan ‘Beste leden’ i.p.v. ‘dames en heren’. Wees hierin creatief en zoek een leuke benaming. Zo vergeet je in ieder geval niemand en voelt iedereen zich gezien.

 • Vergeet niet dat de dialoog de meeste problemen makkelijk op kan lossen.

Trainingen en workshops

Verenigingen kunnen bij de John Blankenstein Foundation een workshop aanvragen. De kosteloze workshop is een interactieve bijeenkomst waarin aan de hand van praktische werkvormen ervaringen worden gedeeld en meer begrip wordt opgedaan over seksuele oriëntatie en van mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport. Altijd staat ook een ervaringsverhaal van een LHBTIQ+-(top-)sporter centraal.

Daarnaast kunnen verenigingen zich melden bij het NOC*NSF voor o.a. trainingen over sociale veiligheid, opleiden van een vertrouwenspersoon en het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Kosten en subsidies

Kosten voor de training van het NOC*NSF zijn laag, maar de vereniging maakt mogelijk ook nog is aanspraak op een subsidie via het landelijk sportakkoord. Tevens biedt GLTM(Gelderland Loves To Move) subsidies  aan voor initiatieven die verband houden met sport en LHBTIQ+. Deze subsidies van €850 en €2500 zijn tot en met 27 juli aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan het bekostigen van regenboogaanvoerdersbanden, vlaggen, trainen van een vertrouwenspersoon, etc. Subsidies zijn makkelijk aan te vragen en je krijgt ondersteuning bij het opstellen hiervan.

Contactgegevens subsidie aanvraag

Subsidie landelijk sportakkoord

info@achterhoekinbeweging.nl

Subsidie GLTM

Rosa.holtslag.roelvink@geldersesportfederatie.nl

Heeft de vereniging naar aanleiding van deze tips nog ideeën of vragen? Neem gerust contact op met de beleidsmedewerkers van de gemeente Oost Gelre.

Contactpersonen Regenbooggemeente Oost Gelre

Deze tips zijn samengesteld door Violet Diversity & Inclusion

Cas Maarse en Thessa Banning violetdiversityinclusion@gmail.com

Bedrijfslogo VioletDI