Hieronder lees je een aantal achtergrondartikelen, geschreven door Michiel Wopereis van de Klankbordgroep. De artikelen gaan in op onderwerpen uit het dagelijks leven en die een raakvlak hebben met de LHBTI+ gemeenschap. De artikelen zijn verschenen in de Elna en de Groenlose Gids.