We kunnen ons voorstellen dat je als organisatie er wilt zijn voor al je medewerkers, leerlingen en leden. Dan is het goed om te weten hoe je dit verwoord binnen jouw organisatie. Hieronder vind je 10 taaltips die je kunnen helpen om tot uitdrukking te brengen dat een ieder mag zijn wie die is.

Tien Taaltips voor je organisatie

 • Als je spreekt over mannen en vrouwen of dames en heren sluit je mensen die niet in die categorieën passen, buiten. Ga voor het meest inclusieve alternatief, zoals de NS bijvoorbeeld doet met ‘beste reizigers’.

 • Op het moment dat je homo-emancipatie schrijft of zegt, terwijl je LHBTI+-emancipatie bedoelt, heeft dat een uitsluitend effect.

 • Mensen weten immers zelf hoe zij zich identificeren, hoe zij willen worden aangesproken en welke woorden zij ongepast of naar vinden.

 • De affiniteit, expertise en sensitiviteit over ‘regenboogtaal’ zit met name bij lokale en landelijke belangenorganisaties en anderen die zich actief inzetten voor LHBTI+-emancipatie.

 • Ook binnen belangenverenigingen en -organisaties, en onder activisten bestaan verschillen in opvatting over wat het goede is – zo zijn er trans personen die niet vinden dat zij bij de L, de H, en de B ‘horen’, en anderen die dat juist weer vanzelfsprekend vinden.

 • Verschuil je niet achter het groene boekje of de Van Dale, maar stel je open op voor taal die misschien nog niet bestaat. Op die manier is elk nieuw woord of elke nieuwe grammaticale regel ook ontstaan.

 • Als je spreekt over mannen en vrouwen of dames en heren, sluit je mensen die niet in die categorieën passen, buiten. Ga voor het meest inclusieve alternatief, bijvoorbeeld ‘inwoners’, ‘Arnhemmers’, ‘stadsgenoten’.

 • Taal is normatief en normerend. ‘De wereld is nu eenmaal zoals die is, en taal is slechts een middel om die wereld te beschrijven’. Deze misvatting houdt veel stereotypen, ongelijkheden en discriminatie in stand. Door slim met taal om te gaan kun je juist ook positieve normen uitdragen en die daadwerkelijk versterken.

 • Neem niet aan dat je publiek cisgender en hetero is, maar ga uit van alle opties. Gebruik dus bijvoorbeeld het woord partner in plaats van man, vrouw, vriend of vriendin.

 • Neem niet aan dat je publiek cisgender en hetero is, maar ga uit van alle opties. Gebruik dus bijvoorbeeld het woord partner in plaats van man, vrouw, vriend of vriendin.
  Kies voor positief wanneer dat kan. On­derzoek over sociale normen en hun invloed laat zien dat negatieve termen meestal niet werken om positieve sociale verandering teweeg te brengen. Zeg dus niet dat we de samenleving moeten veranderen omdat het zo slecht gesteld is met de veiligheid van LHBTI+-personen, maar benadruk dat het vanzelfsprekend moet zijn dat iedereen mag zijn wie die is en dat er soms extra inzet nodig is om dat te bereiken.

Bron: Movisie