Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Als jouw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang gaat, kun je kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Als je hiervoor niet in aanmerking komt, maar er wel een wens of noodzaak is voor de (extra) opvang, dan biedt de gemeente onderstaande vormen van ondersteuning.

Tegemoetkoming voor kosten voorschoolse opvang

Bij voorschoolse opvang, zoals peuteropvang, spelen en leren kinderen van 2,5 tot 4 jaar met elkaar. Zo oefenen ze met taal, zingen, tekenen en bewegen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Elke ouder kan van deze opvang gebruik maken. Als je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kun je deze aanvragen bij de Belastingdienst. Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten. Je betaalt, net als bij de ouders die kinderopvangtoeslag krijgen, een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen.

Vergoeding voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Als jouw kind extra aandacht nodig heeft voor zijn (taal)ontwikkeling kan het consultatiebureau een VVE-indicatie afgeven. Jouw kind kan dan maximaal 40 weken per jaar, 4 tot maximaal 8 uur (dus 1 of 2 dagdelen) extra naar de peuteropvang. Deze opvang wordt betaald door de gemeente. Je betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang via sociaal-medische indicatie (SMI)

Heb je sociale en/of medische problemen en wil je jouw kind naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang brengen, maar krijg je geen kinderopvangtoeslag? Dan kun je een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen. Als je deze indicatie krijgt, vergoeden wij tijdelijk (een deel van) de kosten van kinderopvang.

Informatie en advies

Neem voor meer informatie en advies over de tegemoetkomingen contact op met het Sociaal Team.