Een kind met dyslexie heeft niet alleen moeite met lezen, maar ook met spellen, schrijven, de rekentafels en rijtjes uit het hoofd leren. Dyslexie staat los van intelligentie. Vaak is dyslexie erfelijk. Op deze pagina lees je welke ondersteuning er mogelijk is.

Remedial teaching

Op school krijgt jouw kind extra hulp bij het leren. Dat heet remedial teaching (RT). RT betekent letterlijk: leraar die verbetert. Soms is nog meer hulp nodig. Dan kun je je kind aanmelden voor dyslexiezorg buiten de school. Je kunt de RT’er vragen bij wie je het beste terecht kunt. Dat is meestal een psycholoog of orthopedagoog. Maar je moet erop rekenen dat dyslexie nooit overgaat.

Dyslexieverklaring

Je kunt bij een erkende dyslexiedeskundige laten vaststellen of jouw kind dyslexie heeft. Kinderen met de diagnose dyslexie krijgen een dyslexieverklaring. Daarmee kan jouw kind op school bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor het maken van een toets. In het dyslexieprotocol van de school kun je lezen hoe de school omgaat met kinderen met dyslexie.

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling van dyslexie moet je een aanmelding doen bij de gemeente. Gemeenten betalen voor kinderen van 7 tot 13 jaar met ernstige dyslexie het dyslexieonderzoek en de -behandeling. Maar er moet eerst vaststaan dat de RT niet heeft geholpen. Om er achter te komen of je in aanmerking komt voor vergoeding moet de school van jouw kind een leesdossier bij de gemeente aanleveren dat voldoet aan de vooraf vastgestelde criteria. Op basis van dit dossier volgt een besluit van de gemeente.

Een hulpmiddel krijg je soms vergoed door de zorgverzekeraar. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Hier kun je ook terecht

Lexima.nl
Informatie over hulpmiddelen bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

balansdigitaal.nl
Meer informatie over dyslexie.