Kwijtschelding gemeentelijke belasting en heffingen

Als je een laag inkomen hebt, dan is het mogelijk om kwijtschelding van gemeentebelastingen aan te vragen. Kwijtschelding wil zeggen dat je de aanslagen voor een aantal belastingen van de gemeente niet hoeft te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om afvalstoffenheffing, rioolheffing of (on)roerendezaakbelasting. Je krijgt geen kwijtschelding voor hondenbelasting.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kun je hier aanvragen.

 

Hier kun je ook terecht

Berekenuwrecht.nl
Kijk op Berekenuwrecht om te zien of je kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunt krijgen.