Regelingen voor gezinnen met een laag inkomen

De meeste kinderen doen graag samen leuke dingen. Het is vervelend als jouw kind niet mee kan doen met clubs en activiteiten. Wat kun je doen?

Kindregelingen

Heb je een laag inkomen? In Oost Gelre kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen gebruikmaken van de meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar . Met de meedoenregeling voor kinderen krijg je per kind tot 18 jaar een vergoeding voor bijvoorbeeld een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of muziekles. Het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer. De meedoenregeling voor kinderen kun je aanvragen via Fijnder. Ook kun je contact opnemen met het Sociaal Team via (0544) 39 36 16 of  sociaalteam@oostgelre.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Het Jeugdfonds geeft gezinnen die niet in aanmerking komen voor de kindregelingen de mogelijkheid om toch mee te doen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Talie Wijlens via talie@alsjemazzelhebt.nl of 06 – 10 91 02 60.

Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Wil je graag sporten, maar is je inkomen te laag om dit te betalen? Dan kan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur misschien helpen. Het fonds betaalt mee aan de sportclub en attributen voor inwoners van Oost Gelre met een laag inkomen.

Klik hier voor meer informatie over het Volwassenenfonds.

Hier kun je ook terecht

Stichting Leergeld Oost-Achterhoek
Bedoeld voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een belastingkorting voor werkende ouders. Kom je hiervoor in aanmerking? Dan krijg je deze korting automatisch als je belastingaangifte doet.

Belastingdienst
Voor mensen met een laag inkomen of lage uitkering is er ook een kindgebonden budget. Heb je recht op een kindgebonden budget, dan krijg je vanzelf bericht van de Belastingdienst. Maar je kunt het ook zelf aanvragen als je niets hoort.