Uitkeringen

Heb je een laag inkomen, (tijdelijk) geen werk of ben je arbeidsongeschikt? Dan kun je misschien een uitkering krijgen.

Bijstand

Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals eten, kleding en een zorgverzekering.

Waar aanvragen?

Bijstand vraag je aan bij Fijnder, via werk.nl.  Je logt in met je Digid. Doe je de aanvraag via werk.nl, dan sta je hiermee ook gelijk als werkzoekende ingeschreven bij het UWV. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor extra kosten die je door bijzondere (onvoorziene) omstandigheden moet maken. Je krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten echt noodzakelijk zijn: je moet ze maken. Denk aan noodzakelijke medische kosten of de aanschaf van een wasmachine. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Waar aanvragen?

Neem contact op met het Sociaal Team.

Ondersteuning voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt  zijn er verschillende vormen van ondersteuning.

Hier kun je ook terecht

Zeg Achterhoek
Een website waarop allerlei partijen zich aan je voorstellen. Ze willen je graag op weg helpen. Bijvoorbeeld met een opleiding, werk of gewoon iets doen.

Op IJver
Achterhoeks talentenfonds. Ze stimuleren, activeren en ondersteunen werkzoekenden, werknemers en ZZP’ers om de stap naar scholing te zetten. Voor jong en oud.

UWV
Het UWV helpt werkzoekenden bij het vinden van werk en verzorgt uitkeringen zoals de WW en WAO.

Stappenplan WW
Voor het aanvragen van een WW-uitkering is dit een handig hulpmiddel.