Nieuwe Nederlanders

De gemeente huisvest nieuwkomers. Dit zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor minimaal 5 jaar en mogen hier wonen, werken en naar school. Zij hebben dus een verblijfsstatus.

Zoek je ondersteuning?

Lisa Steneker ondersteunt vluchtelingen en migranten die in Oost Gelre (komen) wonen. Zij is bereikbaar via l.steneker@oostgelre.nl of 06 – 14 42 73 60.

Formulierenbrigade

Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Loop dan binnen bij de formulierenbrigade.

Hier kun je ook terecht

Vreemdelingen informatiepunt
Maatschappelijke en juridische hulp aan alle mensen die van origine geen Nederlander zijn.

IND
De IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden.

Inburgeren.nl
Website van DUO

 

Taalcafé Oost Gelre
Naast een gezellig samenzijn, wordt er tijdens de Taalcafé ochtend gewerkt aan verbetering van de Nederlandse taal.

Taalmaatje
Een taalcoach of taalmaatje is een vrijwilliger die iemand individueel helpt bij het leren van de Nederlandse taal.

VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Met 12.500 vrijwilligers begeleiden we hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie.