Hulpmiddelen 

Hulpmiddelen en voorzieningen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, speciaal bed, een aanpassing aan het huis of een taxivergoeding krijg je meestal vergoed.

Waar moet ik zijn?

  • Voor een rolstoel, een aangepaste fiets of andere vervoer- en woonvoorzieningen (Wmo) kun je bij het Sociaal Team terecht. Heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team. Zij kijken samen met jou wat er nodig is.
  • Hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een hoortoestel of incontinentiemateriaal, krijg je vergoed van de zorgverzekeraar. Meestal koopt de zorgverzekeraar het hulpmiddel voor jou. De zorgverzekeraars hebben op hun website een overzicht van de hulpmiddelen staan die ze vergoeden.
  • Heb je een hulpmiddel minder dan een half jaar nodig? Dan kun je het lenen bij de thuiszorgwinkel. Voor hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel kunt u in onze gemeente terecht bij Sensire Medipoint in het Streekziekenhuis Winterswijk.
  • Hulpmiddelen voor studie en werk vergoedt het UWV of de werkgever.
  • Heb je een indicatie voor de Wlz ? Vraag dan de hulpmiddelen aan bij het zorgkantoor.

Er zijn ook hulpmiddelen die je zelf moet te betalen

Het gaat dan bijvoorbeeld om een sta-op-stoel of rollator. Heb je een laag inkomen? Dan kun je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Team.

Aangepast vervoer

Heb je moeite om je te verplaatsen en kun je geen gebruikmaken van het openbaar vervoer, een fiets of brommer? Bekijk dan de mogelijkheden. Denk aan de ZOOV-taxi, de mobiliteitspool of een gehandicaptenparkeerkaart.

 

Hier kun je ook terecht!

Nibud – Aftrek zorgkosten
Bepaalde kosten die je wegens ziekte niet vergoed krijgt zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomensbelasting. Denk bijvoorbeeld aan extra kosten bij een dieet op medisch voorschrift.

Sensire Medipoint
Je kunt hier terecht voor hulpmiddelen en verpleegartikelen, zoals rolstoelen, rollators en krukken. De thuiszorgwinkel van Sensire is gevestigd in de centrale hal van het SKB in Winterswijk.

eengoedhulpmiddel.nl
Informatie over hulpmiddelen en hoe je het juiste hulpmiddel kiest.

UWV
Hulpmiddelen voor studie en werk worden vergoed door het UWV.

Hulmiddelenwijzer.nl
Onafhankelijke informatie over zorghulpmiddelen.