Toeslagen vormen een aanvulling op jouw inkomen. Er zijn verschillende soorten toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. De volgende toeslagen kun je aanvragen via het Sociaal Team.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben. U kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast of wasmachine van te kopen.

Klik hier voor meer informatie en/of aanvragen via Fijnder.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang bij sociaal-medische indicatie

Heb je sociale en/of medische problemen en wil je jouw kind naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang brengen? En krijg je geen kinderopvangtoeslag? Dan kun je een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen. Als je deze indicatie krijgt, vergoedt de gemeente tijdelijk (een deel van) de kosten van kinderopvang.

Hier kun je ook terecht

Kinderbijslag
Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvoeding. Kinderbijslag krijg je voor eigen kinderen en ook voor adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of een ander kind waar je voor zorgt alsof het jouw eigen kind is. Je ontvangt deze vergoeding tot jouw (jongste) kind 18 jaar is geworden. De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Toeslagen bij Belastingdienst
Je kunt je inkomen verhogen als je in aanmerking komt voor toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Om de hoogte van de toeslagen te bepalen, is het belangrijk dat je jouw inkomen goed invult. Geef wijzigingen altijd direct door, dit voorkomt dat je een deel van jouw toeslagen moet terugbetalen.