Sociaal Juridisch medewerkers geven informatie, advies en ondersteuning op het gebied van sociaaljuridische en financiële vragen. Dat wil zeggen vragen die te maken hebben met wetten en regels. De sociaal juridisch medewerkers weten waar je recht op hebt of zoeken dit voor je uit. Ze geven uitleg over de regelingen en kunnen je vertellen welke instantie je verder kan helpen. Advies van de sociaal juridisch medewerkers is gratis.

Sociaal juridisch medewerkers helpen je met vragen over:

 • Uitkeringen: bijstand, werkloosheid, ziektewet, arbeidsongeschiktheid, aow en kinderbijslag.
 • Belastingen: aanslagen inkomstenbelasting, heffingskortingen en kwijtschelding.
 • Toeslagen: huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.
 • Personen- en familierecht: echtscheiding, alimentatie en erfrecht.
 • Huurrecht: rechten en plichten van huurder en verhuurder, huurovereenkomst en verhuurdersverklaring.
 • Arbeidszaken: loon, ziekte, ontslag en arbeidsovereenkomsten.
 • Incasso en beslaglegging: aanmaningen, brieven van de deurwaarder en beslag op het inkomen.
 • Onderwijs: studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten.

Sociaal juridisch medewerkers helpen je door:

 • vragen te beantwoorden en advies te geven
 • brieven en bezwaarschriften te schrijven
 • te bemiddelen tussen jou en instanties
 • na te gaan voor welke regeling je in aanmerking komt
 • indien nodig, je door te verwijzen naar andere instanties

Contact en aanmelden