We doen elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek Wmo en jeugdhulp. Dit jaar hebben we alle inwoners die hulp van ons ontvangen een vragenlijst gestuurd. We vinden deze onderzoeken heel belangrijk. Het geeft ons een goed beeld van hoe onze inwoners de hulp ervaren.

Helaas valt de respons dit jaar tegen. Bij de Wmo reageerde 26% van de inwoners. Bij de jeugdhulp reageerde slechts 8% van de jongeren en 9% van de ouders. Voor de Wmo zijn het vooral inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen die de vragenlijst ingevuld hebben. We hebben daardoor geen representatief beeld.

Belangrijkste uitkomsten Wmo

  • Inwoners vinden de gesprekken met consulenten prettig. De consulenten luisteren goed, inwoners worden snel geholpen en voelen zich serieus genomen.
  • 38% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de onafhankelijke cliëntondersteuner. We gaan hier meer bekendheid aan geven.
  • Inwoners zijn heel tevreden over de hulp die ze ontvangen.
  • Sommige inwoners geven aan dat ze het aantal minuten hulp bij huishouden aan de lage kant vinden.
  • Sommige inwoners geven aan dat de hulp, door personeelstekorten, niet altijd komt.
  • Een aantal inwoners geeft aan dat zij zich niet gehoord voelden door het Sociaal Team. Hier gaan we natuurlijk mee aan de slag

Belangrijkste uitkomsten jeugdhulp

  • Zowel jongeren als ouders zijn tevreden over het contact met de gemeente. Jongeren geven de hulp die ze ontvangen gemiddeld een 7,6. Ouders zijn iets positiever en geven de hulp die ze hebben ontvangen of hun kind een 8,2.
  • 17% van de ouders geeft aan bekend te zijn met de onafhankelijke cliëntondersteuner. We gaan hier meer bekendheid aan geven.
  • Inwoners vonden de medewerkers van de gemeente en van de zorgaanbieder vakkundig, begripvol, meedenkend en goed vinden luisteren.
  • Wachtlijsten zijn een knelpunt binnen de jeugdhulp.

Een aandachtspunt is dat inwoners aangeven dat ze hun verhaal vaak opnieuw moeten doen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar zitten met de AVG. Daardoor mogen we niet zomaar informatie delen met zorgaanbieders of andere collega’s.

Heeft u een vragenlijst ontvangen, maar niet ingevuld?

Wij zijn erg benieuwd waarom u de vragenlijst niet heeft ingevuld. Als u dit wilt doorgeven of andere ideeën heeft voor het onderzoek, neem dan contact op. Dat kan via sociaalteam@oostgelre.nl of via (0544) 39 36 16.

Wilt u een ervaring delen?

Heeft u een ervaring met ons of de aanbieder die u graag wil delen? Elk jaar organiseren wij rondetafelgesprekken. Medewerkers voeren dan gesprekken met inwoners op het gemeentehuis. Zij kennen uw casus niet, maar willen graag dat de dienstverlening en kwaliteit van de zorg goed is. Wilt u hieraan meedoen? Geef dit dan aan ons door via sociaalteam@oostgelre.nl of (0544) 39 36 16.

Senior zit in de stoel met een beker drinken
De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken Wmo en jeugdhulp zijn bekend.