Stel, je merkt dat jouw alleenstaande buurvouw nu steeds de gordijnen dicht laat. Je maakt je zorgen. Wat doe je dan? Bel je aan om te vragen hoe het met haar gaat? Informeer je bij haar familie of er iets met mevrouw aan de hand is? Of doe je niks? “Kom altijd in actie als je je zorgen maakt”, adviseert Jacqueline Thomassen. “Kijk naar elkaar om. Soms voorkomt een praatje al dat problemen verergeren.”

Zorg en veiligheid

Jacqueline werkte vroeger bij Veilig Thuis. Sinds mei 2023 is ze procesregisseur Zorg en Veiligheid bij de gemeente Oost Gelre. Bij heftige situaties hebben zij en haar collega contact met alle betrokken partijen. Jacqueline: “Bij meldingen van bijvoorbeeld ouderenmishandeling en ernstig verwarde personen houd ik in de gaten of de zorg- en veiligheidsmedewerkers met elkaar in contact blijven en elkaar versterken. Dit betekent dat ik veel overleg met onder andere woningcorporaties, GGZ, cliëntondersteuners en GGNet-hulpverleners. En ook met de politie, andere gemeenten en Veilig Thuis. Het belangrijkste is dat iemand op tijd de juiste hulp krijgt. En dat proces kan iedereen in gang zetten: van buren en mantelzorgers tot praktijkondersteuners en buurtwerkers.”

Niet mee bemoeien?

Jacqueline: “Ik kan me voorstellen dat je niet zo maar op iemand afstapt, als je je zorgen maakt. Je wilt niet overkomen als een bemoeial, of een boze reactie krijgen. Misschien durf je in een kleine gemeente zelfs niet aan te kloppen bij hulpverleners, omdat iedereen elkaar daar kent. Weet dan dat je soms ook anoniem een melding kunt doen. Dus deel je zorgen! Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe sneller iemand geholpen wordt. Die hulp kan variëren van de inzet van thuiszorg of persoonlijke begeleiding tot andere ondersteuning. De meeste mensen zijn achteraf blij dat iemand de moeite nam om ze te helpen.“

Let op de signalen

Wat zijn signalen dat iemand misschien hulp of zorg nodig heeft? Jacqueline: “Dat kunnen verschillende signalen zijn. Denk maar aan verward gedrag, eenzaamheid, contact vermijden, ineens blauwe plekken hebben, of zichzelf of de woning niet meer verzorgen. Of misschien vermoed je dat iemand wordt uitgebuit. Het is lastig om precies aan te geven wanneer je actie moet ondernemen. Maar ga in elk geval het gesprek aan. Als dit niet lukt met die persoon zelf, neem dan contact op met het sociaal team van de gemeente, of met een andere organisatie. Je wilt voorkomen dat je achteraf denkt: had ik maar wat gedaan.”

Wat kun je doen als je je zorgen om iemand maakt?

Bijvoorbeeld dit:

  • Maak een praatje met degene om wie je je zorgen maakt. Vraag of er iets aan de hand is. Wat heeft iemand nodig? Let hierbij altijd op je eigen veiligheid. Gedraagt iemand zich agressief? Bel dan de politie: 0900-8844.
  • Deel je zorgen met vrienden, familie of buren van degene om wie jij je zorgen maakt. Kunnen jullie samen iets doen of hulp inschakelen?
  • Neem contact op met het Sociaal team van Oost Gelre. Dit team bereik je op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 uur op telefoonnummer: (0544) 39 36 16. Of mail naar: sociaalteam@oostgelre.nl.
  • Bel gratis het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag voor een melding of advies: 0800-1205.
  • Bel gratis Veilig Thuis: 0800-2000 (anoniem).
  • Bel bij direct gevaar of een noodgeval: 112.
Jonge vrouw met senior op een bankje in het park