In de gang hangen de foto’s van alle 23 baby’s die bij Hans (69) en Angela (64) Benedictus een veilig onderkomen hebben gekregen. “Deze foto’s zijn ons heel dierbaar. Het geeft ons een goed gevoel dat we deze kinderen én hun ouders hebben kunnen helpen in een moeilijke tijd van hun leven”, zegt het echtpaar.

In de woonkamer, ingericht met een box en kleurrijk kinderspeelgoed, wordt gebak geserveerd. Een kleine attentie van de gemeente Oost Gelre, vertegenwoordigd door Ela Hoenderboom (beleidsmedewerker jeugd) en wethouder Ellen Dusseldorp. “Het is de Week van de Pleegzorg en we willen de pleegouders in onze gemeente hartelijk danken voor hun waardevolle inzet”, legt de wethouder uit. “Daarnaast hopen we dat meer mensen zich aanmelden als pleegouder, we hebben ze heel hard nodig.”

de familie Benedictus

Crisispleegzorg

Al 15 jaar is het echtpaar Benedictus actief in de crisispleegzorg. Dat is, naast deeltijd pleegzorg en voltijd pleegzorg, de derde vorm van pleegzorg. “Bij crisispleegzorg gaat het om onmiddellijke opvang van een kind in een acute crisissituatie. Het gaat meestal om kinderen waarbij de rechter een pleegzorgplaatsing nodig acht. Ouders werken soms ook vrijwillig mee aan een plaatsing” legt Suzanne Lelivelt van Entrea Lindenhout uit. Zij is al jaren betrokken als jeugdzorgwerker pleegzorg bij de familie Benedictus. “Er is helaas een groot tekort aan pleeggezinnen en dat houdt ook in dat crisisopvang, zoals hier bij deze familie, vaak langer duurt dan we willen.”

Liefde, aandacht en tijd

Het echtpaar Benedictus kiest bewust voor de opvang van pasgeborenen. “Deze kinderen hebben vooral veel liefde, aandacht en tijd nodig. Dat kunnen we hen bieden. We zitten vaak hele avonden met het kind op schoot. Daar hebben we gelukkig de tijd voor”, zo legt de familie uit. “Het gaat om kinderen die net geboren zijn en die we meestal in het ziekenhuis ophalen. Als het kan, maken we meteen kennis met de ouders van de baby. Vaak gaat het om ouders die op dat moment niet in staat zijn om voor hun kindje te zorgen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan gaan om verslavingsproblematiek, persoonlijke problematiek of relatieproblemen. Het kan ook om een baby gaan, waarvan de moeder niet wist dat ze zwanger was. Deze kinderen gaan gelukkig vaak wel terug naar de ouders als de eerste schok verwerkt is. Het afstaan is vaak een paniekreactie.”

Afscheid

Crisisopvang is in eerste instantie voor 3 maanden, maar meestal blijven de kinderen langer. Dat komt door het grote tekort aan pleegouders, maar ook omdat het toekomstperspectief nog niet helder is. Het blijft lastig als een kind weer weggaat”, legt Angela uit. “Vanaf het moment dat we het kind ophalen, begint de hechting. Bij het afscheid moeten we rationeel zijn: gezien onze leeftijd zijn wij niet in staat het kind bij ons te houden en op te voeden.” Echtgenoot Hans reageert: “Het maakt een groot verschil als je weet dat het kind naar een goede plek gaat.”

Voor Hans en Angela is het belangrijk om ook goed contact te hebben met de ouders. “We ontmoeten de ouders graag hier, bij ons thuis. Dat levert vaak een veel beter contact op dan wanneer de ontmoeting op een kantoor plaatsvindt. Het is ontzettend belangrijk om de ouders in hun waarde te laten en ze zo veel mogelijk ouder te laten zijn. We zorgen nu voor een jongetje van 15 maanden en de moeder komt regelmatig hier om hem naar bed te brengen. Dat is voor alle partijen heel waardevol.” Suzanne Lelivelt vult aan: “Het is in het belang van het kind dat pleegouders en ouders goed samenwerken.”

23 kinderen

Pleegzorg is voor de familie echt een levensvervulling, zo vertelt Angela. “Het is zo ontzettend mooi om een kind te zien opbloeien. Wij kunnen een kind niet opvoeden, maar we kunnen wel meehelpen aan een stevige basis voor het verdere leven.” Ook het contact met ouders is belangrijk, vult Hans aan. “We hopen dat we iets kunnen bijdragen.” Dat Hans en Angela nog steeds contact hebben met een groot deel van de 23 kinderen waar ze voor gezorgd hebben, is veelzeggend, vindt Suzanne Lelivelt. “Jullie zijn heel waardevol in het korte, maar belangrijke stukje van het leven van het kind. Pleegzorg is ontzettend belangrijk en er is veel meer mogelijk dan mensen denken. Met een aanbod van 2 weekenden in de maand zijn we ook erg blij. Met deze pleegzorg ondersteuning kan je soms voorkomen dat een kind uit huis geplaatst moet worden. En iedereen kan pleegouder worden, ook als je bijvoorbeeld alleenstaand bent.”

Meer weten over pleegzorg? Kijk op www.pleegzorg.nl of kom via de gemeente Oost Gelre met pleegouders in contact bij u in de buurt.

De Week van de Pleegzorg: 1 t/m 8 november

Tijdens de Week van de Pleegzorg zijn er allerlei activiteiten voor pleeggezinnen en voor mensen die meer willen weten over pleegzorg of pleegouder willen worden. Op donderdag 2 november organiseren we een ontbijt op het gemeentehuis voor alle pleegouders in onze gemeente. In december ontvangen alle pleegouders in Oost Gelre nog een cadeaukaart om hen te bedanken voor hun inzet. Daarnaast zetten we van 1 tot en met 8 november de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent en de Calixtusbasiliek in Groenlo in het groene licht om aandacht te vragen voor pleegzorg. Kijk voor meer informatie op www.openjewereld.nu/groenlicht.