Vanaf 2024 verandert de eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De eigen bijdrage is dan maximaal € 20,60 per maand voor hulp of ondersteuning. Dit is met uitzondering van beschermd wonen. In 2023 was de maximale eigen bijdrage € 19,- per maand.

Het CAK kijkt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook maakt het niet uit of u veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt.

Meer informatie vindt u bij het CAK of bel 0800 – 1925.