De leerplichtambtenaar van Oost Gelre is Judith Spekschoor.

Als je onderwijskundige vragen hebt of vragen hebt over hoe het onderwijs/een school is ingericht, kun je kijken op https://oudersenonderwijs.nl. Tevens kun je hier terecht met alle vragen over de rechten en plichten van een kind/jongere, ouders en scholen.

Voor vragen over de leerplicht kun je kijken op https://www.oostgelre.nl/leerplicht-vrijstelling-of-verlof.

Verder werken we vanuit de gemeente in een samenwerkingsverband met de regio genaamd LerenWerkt. Meer informatie daarover vind je op https://www.lerenwerkt.nu/.

Contactgegevens