Wij vinden het belangrijk om de inwoners van de gemeente Oost Gelre een goede Sociale Kaart te bieden. Daarom willen we alle organisaties die nuttig zijn voor onze inwoners een plek bieden op onze Sociale Kaart. Hieronder lees je hoe je organisatie kunt toevoegen aan onze Sociale Kaart.

Criteria om op de Sociale Kaart te mogen

We vinden het belangrijk dat de Sociale Kaart overzichtelijk blijft. Daarom mag niet iedere organisatie op onze Sociale Kaart. Organisaties moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Organisatie houdt zich bezig met producten of diensten op het gebied van preventie, zorg, welzijn of participatie (meedoen).
 • Organisatie is gevestigd in of levert haar diensten of producten aan inwoners uit de gemeente Oost Gelre. Organisaties die niet aan deze voorwaarde voldoen, mogen toch op de Sociale Kaart als hun aanbod uniek is in de regio en er binnen de gemeente Oost Gelre geen of weinig alternatief voor bestaat. Hoe verder de organisatie van de gemeente Oost Gelre gevestigd is of haar diensten of producten levert, hoe belangrijker dit uniekheidscriterium is.
 • Organisatie heeft het dienen van het maatschappelijk belang als primaire doelstelling, waarbij het commercieel belang een ondergeschikte rol heeft.

Deze voorwaarden zijn een richtlijn die we hanteren bij het nemen van een besluit. Met een goede argumentatie kan afgeweken worden van bovenstaande voorwaarden. Het besluit daartoe ligt bij de redactie van Samen in Oost Gelre.

 

Hoe voeg je een organisatie toe?

Het toevoegen van een organisatie aan de Sociale Kaart verloopt in 3 stappen:

 1. Mail de volgende informatie naar redactie@sameninoostgelre.nl:
  – Naam van de organisatie
  – Contactpersoon – bij voorkeur van de persoon die over communicatie gaat
  – Meld dat je de organisatie graag wilt toevoegen aan de Sociale Kaart
 2. We nemen contact op met de contactpersoon. Deze contactpersoon krijgt een digitaal invulformulier waarop de gegevens kunnen worden ingevuld.
 3. Wij zorgen dat de organisatiegegevens in de landelijke database G!DS komen. Onze Sociale Kaart haalt de organisaties hier vervolgens uit.

Let op: wij kunnen niet zelf organisaties op onze Sociale Kaart zetten, dit doet een andere partij voor ons. Het kan daarom even duren voor de organisatie op de Sociale Kaart te vinden is.