Hieronder lees je hoe je organisatie aan onze Sociale Kaart kunt toevoegen of laten wijzigen en welke criteria er zijn.

Criteria

Organisaties moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie houdt zich bezig met diensten op het gebied van preventie, zorg, welzijn of participatie.
  • De organisatie is gevestigd in of levert haar diensten aan inwoners uit de gemeente Oost Gelre. Organisaties die niet aan deze voorwaarde voldoen, mogen toch op de Sociale Kaart als hun aanbod uniek is in de regio en er binnen de gemeente Oost Gelre geen of weinig alternatief voor bestaat.
  • De organisatie heeft het dienen van het maatschappelijk belang als primaire doelstelling, waarbij het commercieel belang een ondergeschikte rol heeft.

Deze voorwaarden zijn een richtlijn die we hanteren bij het nemen van een besluit. Met een goede argumentatie kan afgeweken worden van bovenstaande voorwaarden. Het besluit daartoe ligt bij de redactie van Samen in Oost Gelre.

Organisatie laten toevoegen of wijzigen

Mail de volgende informatie naar redactie@sameninoostgelre.nl:

  • Naam van de organisatie
  • Contactpersoon
  • Gegevens van de organisatie die je wilt laten toevoegen aan de Sociale Kaart of de gegevens die gewijzigd moeten worden