Vrijwilligersverzekering

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Oost Gelre heeft besloten een vrijwilligersverzekering bij verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer Achmea af te sluiten, waarmee de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk worden afgedekt. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.

Verzekeringspakket

Het verzekeringspakket bestaat uit:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester Bert gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, doordat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook Wim) in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade.
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  Vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd.
 • Rechtsbijstandsverzekering voor Vrijwilligers
  Dekking van de kosten van externe deskundigen, bijvoorbeeld advocaatkosten

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Het verzekeringspakket biedt een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente (bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind) is verzekerd! Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht is verzekerd.

Meer informatie vind je in de Brochure verzekeringsoverzicht vrijwilligersverzekering.

Wat je nog meer moet weten

Wij zijn een organisatie met vrijwilligers en beroepskrachten.  Is onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overbodig?

Nee, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen dekt alleen risico’s die verband houden met het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot de vrijwilliger. Het doel van deze verzekering is dat de risico’s voor de vrijwilliger zo goed mogelijk zijn afgedekt. Kortom: de vrijwilliger mag niet in de kou blijven staan!

Wij zijn een landelijk opererende organisatie met één vestigingslocatie. Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit heel Nederland. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder de verzekering?

Indien je slechts 1 vestiging hebt, vallen de vrijwilligers onder de verzekering als de gemeente waar je gevestigd bent zich heeft aangemeld. Wanneer er meerdere vestigingslocaties zijn, zal er gekeken worden voor welke vestiging het vrijwilligerswerk wordt verricht. De standplaats van de vestiging is vervolgens bepalend voor de dekking.

Voor wie is de verzekering bedoeld?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.’
Alle vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht hun leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten, geen minimum aantal uren, ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Wie vallen buiten de regeling:

 • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
 • Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger, maar zij vallen wel onder het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers van de vrijwilligersverzekering. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.

Wat valt buiten de regeling:

 • Schade aan alles wat gehuurd of geleend wordt door de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie, valt niet onder de vrijwilligersverzekering.
  Bijv. gehuurde BBQ of geleend geluidsapparatuur.
 • Ook schade aan een motorrijtuig van een ander (geleend of gehuurd) is niet verzekerd.

 

Meer informatie vind je in de Polisvoorwaarden vrijwilligersverzekering.

Wat te doen bij schade?

De vrijwilliger of rechtspersoon kan het schadeformulier hier downloaden

Schadeaangifteformulier VNG VrijwilligersPolis

Vervolgens kan de claim per post of digitaal worden doorgestuurd naar:
Gemeente Oost Gelre
Kitty Buil / Gaby Paashuis
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Telefoon: (0544) 39 35 35
E-mail: verzekeringen@oostgelre.nl

De schade wordt rechtstreeks door verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer Achmea met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.
Als er sprake is van een eigen risico, zal dit door de verzekeringsmaatschappij met de rechtspersoon worden afgewikkeld.
De verzekeringsmaatschappij kan desgewenst de gegevens nagaan bij de contactpersoon van de gemeente. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient.

Waar kan ik terecht met vragen?

In geval van vragen kan de vrijwilliger of rechtspersoon contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij (telefoon: 055 –  579 81 64).