De gemeente vindt het belangrijk dat mensen goede ondersteuning krijgen. Daarom houdt de gemeente toezicht.

Als er zich een calamiteit voordoet tijdens de ondersteuning (bijvoorbeeld een geweldsincident), dan kunnen zorgaanbieders of inwoners dat melden bij de GGD NOG. Meer informatie over het WMO toezicht vindt u op www.ggdnog.nl/calamiteitentoezicht.