De Sociale Raad (voorheen Wmo-raad) is een adviesorgaan voor het college van B&W (burgemeester en wethouders) en bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners. De Sociale Raad is voor de gemeente een gesprekspartner over allerlei onderwerpen in het sociale domein (bijvoorbeeld wonen, welzijn en zorg).

Kijk voor meer informatie over de Sociale Raad op oostgelre.nl/sociale-raad.

De sociale raad

Sociale-Raad