Xavier Pfaadt is ambulant jongerenwerker in Oost Gelre. In die functie is hij veel buiten te vinden, daar waar jongeren zijn. Bijvoorbeeld op straat, op scholen, maar ook bij sportclubs en online. Hij neemt gevraagd én ongevraagd contact op met jongeren en gaat met ze in gesprek. Wat houdt ze bezig, wat hebben ze nodig om een fijn leven te hebben en om positief bezig te zijn met hun toekomst.

Soms is het voor jongeren prettig om met iemand te praten zonder autoriteit en vanuit gelijkwaardigheid. Iemand die je een duwtje in de rug geeft, maar je ook een spiegel voor kan houden waar nodig. Vaak kunnen problemen opgelost worden, voordat ze te groot worden. Op die manier probeert Xavier overlast te voorkomen en jongeren te activeren voor hun eigen leefomgeving en toekomst. Xavier heeft ook veel contact met andere professionals, bijvoorbeeld het Sociaal Team, het Ondersteuningsteam, de wijkagenten, zorgcoördinatoren op scholen en het jongerenwerk Mazzel.

Kom je Xavier tegen? Spreek hem gerust aan, hij is altijd in voor een gesprek!

Contactgegevens

  • Xavier Pfaadt

    E-mail: x.pfaadt@oostgelre.nl
    Telefoon: 06 – 38 60 31 03
    Facebook en Instagram: @Xavier_OostGelre.