De informatie op sameninoostgelre.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Oost Gelre. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te laten zijn.

Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd is? Dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie.

Via deze website wordt ook toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Oost Gelre kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Hergebruik van informatie op sameninoostgelre.nl

Wilt u informatie van sameninoostgelre.nl gebruiken voor een commercieel of niet-commercieel doel? Vraag dan eerst om toestemming via redactie@sameninoostgelre.nl. Het kan namelijk zijn dat er intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn op de tekst die u wilt overnemen. In dat geval zullen wij uw verzoek doorgeven aan de leverancier van de teksten.

Een kwetsbaarheid ontdekt in ons systeem?

Als u een zwakke plek in ons ICT-systeem heeft gevonden, horen wij dat graag van u. U kunt dit aan ons melden via de webmaster. We kunnen uw melding dan zo snel mogelijk onderzoeken en zo nodig maatregelen treffen om de gevonden kwetsbaarheid te verhelpen.