Een bad, slecht hang- en sluitwerk en lastige drempels, allemaal zaken die vrijwilliger Fons Luttikhold vaak tegenkomt in zijn werk als vrijwillig woonconsulent voor de gemeente Oost Gelre. Luttikhold en zijn collega’s gaan op bezoek bij mensen die hun woning willen ‘opplussen’ en geven advies, ook over de subsidiemogelijkheden. Nu mensen steeds langer thuis (moeten) blijven wonen, worden ook steeds meer woningen aangepast.

We lopen samen het hele huis door

“Ik heb, net als veel van mijn collega’s, een technische achtergrond. Daarnaast ben ik 30 jaar actief geweest bij de vrijwillige brandweer dus ik weet wel het een en ander over veiligheid. Als we bij mensen op huisbezoek gaan, lopen we samen het hele huis door. Aan de hand van een speciale lijst bespreken we dan alle mogelijke verbeterpunten. Vaak kunnen zaken al met een eenvoudige oplossing aangepast worden”, legt Luttikhold uit. De lijst waar de vrijwillige woonconsulenten mee werken is zeer uitgebreid. Het gaat om alle mogelijk onveilige zaken in en om de woning. Na het bezoek ontvangen de mensen een rapport waar de besproken verbeterpunten alsmede een kostenindicatie op vermeld staan.

Voorbereid op de toekomst

Een van de mensen die gebruik heeft gemaakt van de diensten van Luttikhold is Martin Hogenkamp uit Lichtenvoorde. “Wij hebben hier een fijn huis met een tuin en we wonen in een prettige buurt. We willen hier dan ook heel graag blijven wonen. Ik heb zelf een slaap- en badkamer gemaakt op de begane grond in de voormalige garage. We zijn nu helemaal voorbereid op de toekomst. Met Fons ben ik het hele huis doorgegaan. We gingen behoorlijk investeren en als er subsidie voor is, is dat natuurlijk mooi meegenomen.”

Fons Luttikhold en Martin Hogenkamp
Fons Luttikhold (l) en Martin Hogenkamp (r) in de oude badkamer

Onveilige situaties

“Helaas is niet iedereen zo handig als Hogenkamp”, zo lacht Luttikhold. “We zien vaak hele onveilige situaties bij mensen thuis. Dan gaat om het gevaarlijk gebruik van elektrische apparaten of bijvoorbeeld het douchen in bad. Ik adviseer altijd om het bad te verwijderen en een douche te plaatsen.” Hogenkamp raadt mensen aan om zeker gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden. “Aanvragen kan altijd maar het moet natuurlijk niet de drijfveer zijn. Ik heb zelf heel bewust materiaal hergebruikt en energiezuinig gebouwd. Zo houd je sowieso de kosten lager.”

Gemeente verleent subsidie

De Subsidieregeling Opplussen Woningen loopt tot eind 2022. Ook is er een mogelijkheid voor particulieren om een lening aan te vragen voor het aanpassen van de woning. Het moet dan gaan om maatregelen die de woning toekomstbestendig, comfortabeler, veiliger en toegankelijker maken. Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag uw woning levensloopbestendig aanpassen? Voor deze aanpassingen kunt u in bepaalde gevallen subsidie aanvragen.

Wilt u hier meer over weten?

Neem dan contact op met de ouderenadviseur: Ilse van de Kamp. U kunt haar bereiken via (0544) 39 35 35 of i.vandekamp@oostgelre.nl.