Veel belangstelling tijdens het eerste Gehoorcafé op vrijdag 17 november. Maar liefst bijna 50 personen waren aanwezig, waaronder ook inwoners uit Oost Gelre. In een goed verlichte zaal van restaurant Mondriaan in Winterswijk kwamen slechthorenden en doven bij elkaar.

De avond had een gemoedelijk karakter. Aan kleine tafels maakten de deelnemers kennis met elkaar, gingen ze in gesprek en wisselden ze ervaringen uit. Een aantal maakte voor het eerst kennis met een schrijftolk.

Initiatiefnemer kijkt tevreden terug

“Zo fijn deze grote opkomst. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Maar eerst geniet ik nog even na van deze mooie en nuttige avond. Dan ga ik evalueren en kijken hoe het een vervolg kan krijgen”, vertelt een tevreden Els te Slippe-Wamelink uit Winterswijk. “Het was zo mooi om te zien hoe deelnemers spontaan met verhalen los gingen in woord en gebaar. Het contact verliep heel soepel zoals dat gaat in een café. Dit deed mij goed.”

Hoe het Gehoorcafé een vervolg krijgt, leest u later op onze gemeentepagina’s. Ook kunt u zich aanmelden voor de besloten Facebookpagina ‘Geef gehoor in Winterswijk’.

Gehoorcafé in restaurant Mondriaan in Winterswijk
Initiatiefnemer Els te Slippe-Wamelink in het midden tussen de belangstellenden tijdens het eerste Gehoorcafé.