Veel mensen verrichten langdurig en/of intensief mantelzorg. Wij vinden het werk van deze mantelzorgers belangrijk en willen die inzet waarderen. Met een cadeaucard én met een leuke activiteit.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief en is geen vrijwillige keuze. Meestal gaat het om verzorging en ondersteuning van meer dan 8 uur per week. Of het duurt langer dan 3 maanden achtereen. Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar hebben een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is ook niet hetzelfde als vrijwilligerswerk.

Jonge mantelzorgers

Ook kinderen of jongeren kunnen mantelzorger zijn. We spreken dan van jonge mantelzorgers. Zij groeien op in een gezin waar iemand zorg nodig heeft. Vaak moet er thuis rekening gehouden worden met de zorg of extra aandacht die nodig is voor een gezinslid. Ook komt het dikwijls voor dat de jongere zich meer dan gemiddeld zorgen maakt over de situatie thuis. Of hij/zij moet thuis vaak meehelpen of zorgen. Dat alles kan veel invloed hebben op het dagelijkse leven van de jongere. Het is belangrijk dat daar aandacht voor is.

Mantelzorgwaardering: cadeaucard en activiteit

Inwoners van Oost Gelre die langdurig en/of intensief mantelzorg ontvangen van een naaste, kunnen hun (jonge) mantelzorger(s) aanmelden. De aangemelde mantelzorger komt dan in aanmerking voor:

 • een cadeaucard t.w.v. € 25,-. Deze sturen we in de eerste helft van november op.
 • een leuke activiteit rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november.

Meld uw mantelzorger vóór 17 oktober aan

Dit kan via het Sociaal Team:

Vermeld in uw e-mail onderstaande gegevens:

 • uw eigen naam en telefoonnummer
 • voorletters en achternaam van de mantelzorger
 • adres van de mantelzorger
 • telefoonnummer van de mantelzorger
 • e-mailadres van de mantelzorger
 • geboortedatum van de mantelzorger
 • korte toelichting op uw mantelzorgsituatie

Bovenstaande geldt ook voor het aanmelden van jonge mantelzorgers. Het telefoonnummer en e-mailadres mag natuurlijk van een ouder/verzorger zijn.

Belangrijk om te weten

 • Elke zorgvrager kan één volwassen mantelzorger aanmelden.
 • Zijn er in het gezin meerdere jonge mantelzorgers (8 t/m 24 jaar)? Dan kunnen zij allemaal worden aangemeld.
 • Met uw aanmelding gaat u ermee akkoord dat uw mantelzorger geregistreerd wordt door de gemeente Oost Gelre en gebeld kan worden door de gemeente.
 • Mantelzorgers (volwassenen en kinderen/jongeren) die al ingeschreven staan bij de gemeente krijgen de cadeaukaart in november automatisch toegestuurd. Ook ontvangen zij een uitnodiging voor de activiteit. Zij hoeven zich dus niet meer aan te melden.

*foto in header is afkomstig van MantelzorgNL