De tweede bijeenkomst over het Lokaal Leefstijlakkoord op dinsdag 10 oktober was geslaagd. Alle aanwezigen bij De Mattelier in Groenlo hebben meegedacht over een gezonde leefstijl of leefomgeving in de gemeente. Het belangrijkste doel: maatregelen en acties waar Oost Gelre in 2024 mee aan de slag moet.

Gezond opgroeien en vitaal ouder worden

Gezondheidsmakelaar Loes Lageschaar is bezig met de ontwikkeling van het Lokaal Leefstijlakkoord. Dit akkoord moet helpen aan gezond opgroeien en vitaal ouder worden in Oost Gelre. Doordat er al veel kennis en mooie initiatieven zijn, koos zij ervoor om al in het beginstadium relevante organisaties en partijen aan te haken. Loes: “Aan de ene kant om deze partijen met elkaar te verbinden. Aan de andere kant om gebruik te maken van alle beschikbare kennis. En met succes, het akkoord begint steeds meer vorm te krijgen.”

Echte aanjagers voor de uitvoering gezocht

“De komende maanden gaan we concrete doelstellingen en acties formuleren, zodat we in 2024 kunnen starten met de uitvoering”, vertelt Loes. “Hiervoor zijn we op zoek naar kartrekkers. Echte aanjagers. Mensen die anderen kunnen motiveren en enthousiasmeren om waar nodig te helpen.” Herkent u zichzelf hierin? En wordt u blij van één van de volgende thema’s: verbinden/samenwerken, middelengebruik, voeding, mentale gezondheid of eenzaamheid? Neem dan contact op met Loes via gezondheidsmakelaar@oostgelre.nl.