Groei je als jongere op in een gezin waarbij een broer, zus of ouder een beperking, ziekte, verslaving of psychisch probleem heeft? Dan ben je automatisch jonge mantelzorger. Dit geldt voor bijna een kwart van de jongeren tussen de 8 en 24 jaar. Gemeenten proberen deze vaak onzichtbare groep zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door jongerenwerkers in te schakelen, een mantelzorgkamp te organiseren en goed contact met scholen te onderhouden. Of door mantelzorgconsulenten in te zetten, zoals Meldy Visser (Aalten) en Matthijs Groot Nibbelink (Oost Gelre).

Gewone jongeren met een bijzondere thuissituatie

“Vaak beseffen jongeren niet dat ze mantelzorger zijn”, zegt mantelzorgconsulent Meldy. “Ze vinden hun situatie en verantwoordelijkheden gewoon. Toch kan het lastig zijn om een goede balans te vinden tussen opleiding, ontspanning en zorgtaken. Soms dalen schoolprestaties daardoor, of neemt het contact met leeftijdsgenoten af. Samen met jongerenwerkers geef ik daarom op scholen gastlessen over mantelzorg. Dat zorgt voor bewustwording bij professionals, ouders en jongeren. En voor het besef dat je er als jonge mantelzorger niet alleen voor staat.”

Verschillende ondersteuningsmogelijkheden

Matthijs: “Een belangrijke tip die we jonge mantelzorgers geven is: praat over je situatie met iemand die je vertrouwt! Bijvoorbeeld met je mentor, buurman of trainer. Of met ons natuurlijk. Dat lucht op en levert vaak begrip en hulp op. Het is logisch dat je je vrienden minder ziet als jij vaak moet tolken bij een doktersbezoek. Of dat je niet al je huiswerk afkrijgt als een ziek gezinslid een slechte dag heeft. Wij kunnen ook helpen door je informatie te geven. Bijvoorbeeld over aandoeningen, (financiële) regelingen of lotgenotengroepen. Daarnaast organiseren we activiteiten waardoor jij lekker kunt opladen en ontspannen. En we kennen professionals, waarnaar we je kunnen doorverwijzen als dat nodig is.”

Contact met jonge mantelzorgers

Meldy: “Het is voor gemeenten lastig om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen. Soms tipt een Sociaal Team ons over jonge mantelzorgers. Bijvoorbeeld als een gezinslid een zorgindicatie krijgt. Zo’n tip krijgen we alleen als de ouders en de jongere daar zelf toestemming voor geven. En verder ontmoeten we op onze inloopmiddagen voor jongeren soms ook jonge mantelzorgers. Daar kunnen ze bijvoorbeeld gamen en lekker kletsen. Dat werkt vaak beter dan een professionele praatgroep.”

Regionale activiteit: mantelzorgkamp

“Het mantelzorgkamp is een mooi voorbeeld van een regionale activiteit voor jonge mantelzorgers”, vertelt Matthijs. “In september 2022 ging ik met 25 jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit onder andere Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk en 4 vrijwilligers op kamp. Tijdens een lang weekend konden de jonge mantelzorgers leuke activiteiten doen en heerlijk ontspannen. Daar zijn mooie vriendschappen ontstaan.”

Meer weten over ondersteuning bij mantelzorg in Oost Gelre?

Neem dan contact op met één van de mantelzorgconsulenten van het Sociaal Team. Dit kan op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur op telefoonnummer: (0544) 39 36 16. Of mail naar: sociaalteam@oostgelre.nl.

Waar kun je als jonge mantelzorger nog meer terecht?

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger staan jonge mantelzorgers centraal.