Op woensdag 12 oktober organiseert het Sociaal Team een informatiemarkt voor vrijwilligers en professionals werkzaam in het voorliggend veld van het sociaal domein in Oost Gelre.

In Oost Gelre is er een breed aanbod aan voorzieningen voor sociaal contact, ondersteuning of hulp aan inwoners, waarvoor geen indicatie of verwijzing nodig is. De meeste voorzieningen zijn laagdrempelig en kosteloos. Maar in de praktijk blijkt vaak dat lang niet alle professionals en vrijwilligers op de hoogte zijn wat er allemaal is voor volwassenen, als het gaat om die zogenoemde voorzieningen in het voorliggende veld. Tijdens deze informatiemarkt laten we graag zoveel mogelijk professionals en vrijwilligers hier kennis van nemen.

Meer informatie en aanmelden voor een kraam

Wil je het aanbod van jouw organisatie presenteren tijdens de informatiemarkt? Meld je dan voor 1 september aan bij het Sociaal Team. Ben je vrijwilliger of professional en wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met het Sociaal Team via sociaalteam@oostgelre.nl of (0544) 39 36 16.