De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Gemeenten en zorgaanbieders gaan op een andere manier samenwerken. Voor een groot aantal inwoners verandert er niet direct iets, omdat hun huidige zorgaanbieder tot de nieuw gecontracteerde aanbieders behoort.

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen

Om u de beste zorg of ondersteuning te bieden, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Dit willen we nog beter voor u en samen met u regelen. Daarom gaan we vanaf 1 juli 2022 over op een nieuwe aanpak en zijn nieuwe contracten met zorgaanbieders nodig.

De juiste zorg staat voorop

Wethouder Jos Hoenderboom: “Ik begrijp dat dit voor inwoners die zorg of ondersteuning ontvangen vragen kan oproepen. Wij vinden het belangrijk dat iedere volwassene en ieder kind de juiste zorg krijgt. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest en dat blijft ook zo. We communiceren zorgvuldig met inwoners voor wie iets gaat veranderen. Zij ontvangen altijd eerst een brief van ons, waarna we samen in gesprek gaan.”

Wat verandert er?

U bekijkt straks eerst met een medewerker van het Sociaal Team welke resultaten u met de ingezette zorg en/of ondersteuning wenst te behalen. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder samen met u hoe deze hulp het beste ingezet kan worden. U kunt rekenen op meer maatwerk. Belangrijk is hierbij dat zorgaanbieders en gemeenten hebben afgesproken dat er niet voor elke wijziging toestemming hoeft te worden gevraagd aan de gemeente.

Wij informeren u altijd per brief als er wat wijzigt

De komende maanden bereiden we de nieuwe aanpak samen met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders verder voor. Het kan zijn dat u van zorgaanbieder moet wisselen. We maken hierover goede afspraken met de zorgaanbieder én met u. Als er voor u iets gaat veranderen, informeren wij u hierover ruim van tevoren via een brief. We gaan dan samen met u in gesprek. U behoudt uw zorg en er is altijd een goede overdracht.

Voor wie verandert er niets?

De nieuwe contracten betekenen niet voor alle vormen van hulp en ondersteuning dat er iets verandert. Voor onderstaande vormen van hulp en ondersteuning verandert er niets:

  •  dyslexiezorg via de gemeente
  • zorg of ondersteuning via kindergeneeskunde
  • hulp via een pgb (persoonsgebonden budget)
  • huishoudelijke hulp
  • hulpmiddelen

Voor andere vormen van hulp of ondersteuning kan het zijn dat er wel iets verandert. U ontvangt hierover altijd een brief met meer informatie over uw persoonlijke situatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Sociaal Team. Zij helpen u graag.