In de Sociale Raad zijn onlangs drie nieuwe leden gestart. Vandaag stelt Mieke Wessels uit Harreveld zich aan u voor.

Maatschappelijk betrokken blijven

Mijn naam is Mieke Wessels-Bongers en ik woon mijn hele leven al met veel plezier in het buitengebied tussen Harreveld en Lichtenvoorde. Ik ben getrouwd met André en samen hebben we 3 kinderen met partners en 5 prachtige kleinkinderen. Gedurende 43 jaar heb ik met veel passie en plezier in het primair onderwijs gewerkt: gestart als leerkracht in Lichtenvoorde, daarna als intern begeleider en adjunct-directeur in Aalten en vervolgens als directeur en bestuurder in de Liemers.

Nu ik met keuzepensioen ben, wil ik graag maatschappelijk betrokken blijven en mij inzetten in mijn woonomgeving. Mijn oog viel op de vacature in deze krant voor een lid van de Sociale Raad Oost Gelre met als aandachtsgebied vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn over de volle breedte van het sociale domein actief. In de gemeente Oost Gelre zijn in maar liefst 500 organisaties vrijwilligers werkzaam! Zij zetten zich in op allerlei terreinen zoals zorg, sport, welzijn, onderwijs en cultuur. Zonder hen zijn veel activiteiten bij allerlei verenigingen, stichtingen en instellingen onmogelijk.

Mieke Wessels

Actief als vrijwilliger

Zelf ben ik als vrijwilliger actief in de geloofsgemeenschap Harreveld en sinds kort als lid van de Sociale Raad Oost Gelre, lid raad van toezicht Stichting Primair Onderwijs Achterhoek en lid cliëntenraad GGNet Oost. Vanuit mijn ervaring, brede interesse en bekendheid met de omgeving hoop ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het sociale domein en de belangen van de vele vrijwilligers in onze gemeente. Ik vind het fijn om samen met de andere leden in de Sociale Raad mijn steentje bij te mogen dragen aan het welzijn van de inwoners van Oost Gelre.

Om te horen wat er leeft, zal ik mijn licht bij diverse organisaties opsteken. Schroom niet contact met mij op te nemen wanneer u ervaringen wilt delen. Ik kan uw stem laten horen wanneer de Sociale Raad om advies wordt gevraagd bij beleidsmatige keuzen van de gemeente en andere relevante zaken onder de aandacht brengen. U kunt mij bereiken via een mail aan socialeraad@oostgelre.nl.

Wilt u contact opnemen met de Sociale Raad?

Mail dan naar socialeraad@oostgelre.nl.