Fijnder keert binnenkort de energietoeslag 2023 uit. Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan bekijkt Fijnder of u nog steeds recht heeft op de energietoeslag. U krijgt hier voor 1 november een brief over.

Fijnder keert de energietoeslag 2023 automatisch uit aan alle huishoudens die:

  • op 9 oktober 2023 een uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ ontvingen;
  • in het derde kwartaal van 2023 bijzondere bijstand ontvingen;
  • in het derde kwartaal van 2023 individuele inkomenstoeslag ontvingen;
  • die bij het AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen.

Heeft u geen brief of energietoeslag ontvangen?

Dan kunt u vanaf 1 november een aanvraag indienen bij Fijnder. Dat kan als u een inkomen heeft van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Tot de AOW-gerechtigde leeftijd is dit voor een alleenstaande minder dan € 1.386,95 netto per maand en € 1.981,34 voor gehuwden of samenwonenden. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.547,74 voor een alleenstaande, en op € 2.101,70 voor gehuwden of samenwonenden. Het gaat hierbij om het inkomen exclusief vakantiegeld.

Meer informatie & aanvragen

Via www.fijnder.nl kunt u vanaf 1 november een aanvraag indienen. U kunt ook contact opnemen per mail: info@fijnder.nl of per telefoon: (0544) 47 42 00. Heeft u financiële problemen of een andere hulpvraag? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team.