Hoe speel je in op psychische problemen bij ouderen? Wat als we dit niet doen? Hierover houden het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek en de gemeente Oost Gelre maandagmiddag 27 maart een bijeenkomst. De bijeenkomst is voor zorgprofessionals in de ouderenzorg.

Psychische problemen bij ouderen nemen de komende jaren alleen maar toe. Denk aan somberheid, onrust, angst, eenzaamheid of verwardheid. Dit komt doordat het aantal ouderen hard groeit en er niet meer zorgpersoneel bijkomt. Maar hoe kunt u hier als (zorg)professional hier inspelen? Hoe herkent u psychische klachten bij ouderen? Wat is het risico als we psychische problemen niet behandelen? In deze bijeenkomst gaan we hier dieper op in.

Vaak herkennen we psychische klachten bij ouderen niet

Daarom krijgen ouderen lang niet altijd de juiste behandeling. Psychische hulpverlening aan ouderen vraagt om een specifieke aanpak. Psychische aandoeningen, zoals een depressie, ontstaan op oudere leeftijd op een andere manier dan bij jongeren of volwassen. Ook komen ze op een andere manier tot uiting.

Wilt u erbij zijn?

Noteer de datum en meld u aan. Dit kan door een mail te sturen naar Majda Letica, m.letica@oostgelre.nl.

Meer informatie

Neem contact op met Nadieh Bolink, coördinator netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek, nadieh.bolink@netwerkouderenachterhoek.nl of 06-82 08 15 97

Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek