Jongeren, alcohol en drugs. Dat zijn de onderwerpen waar we de afgelopen tijd in de kleine kernen over hebben gesproken, samen met ouders en jongeren. Het is een belangrijk en actueel gespreksonderwerp. We willen graag dat onze jongeren gezond en veilig opgroeien. Daarbij hoort ook het bespreekbaar maken van alcohol- en drugsgebruik. Veel ouders worstelen ermee hoe je dit bespreekbaar maakt en zijn op zoek naar informatie over alcohol en drugs.

In 5 van de 6 kleine kernen hebben we afgelopen jaar, samen met de dorpsbelangenorganisaties en jongerenwerk Mazzel, een informatieavond georganiseerd. Harreveld volgt begin 2023. Tijdens deze informatieavonden zijn er verschillende workshops voor jongeren en ouders. Bijvoorbeeld een workshop van IrisZorg over alcohol en drugs en een workshop van Saluvit over brandpreventie in de keet. We willen in 2023 ook in Groenlo en Lichtenvoorde een informatieavond organiseren.

Ben je als ouder op zoek naar informatie of hulp?