De gemeente vindt het belangrijk dat mensen goede ondersteuning krijgen. Daarom houdt de gemeente toezicht. Daarvoor is een toezichthouder aangesteld: Sander Kempink.

Als er zich een calamiteit voordoet tijdens de ondersteuning (bijvoorbeeld een geweldsincident), dan kunnen zorgaanbieders of inwoners dat melden bij de toezichthouder. Hierna kan hij een onderzoek instellen.

 

Contactgegevens