De gemeente vindt het belangrijk dat mensen goede ondersteuning krijgen. Daarom houdt de gemeente toezicht. Daarvoor is een toezichthouder aangesteld: Sander Kempink. Als er zich een calamiteit voordoet tijdens de ondersteuning (bijvoorbeeld een geweldsincident), dan kunnen zorgaanbieders of inwoners dat melden bij de toezichthouder. Hierna kan hij een onderzoek instellen.

  • E-mail: s.kempink@oostgelre.nl
  • Telefoon: (0544) 39 34 94 of 06 – 20 09 47 81.
  • Je kunt ook het piketnummer bellen: 06 – 51 88 95 68 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).